hands, receive, light-4153292.jpg

Mabaadi’da waxbarashada

Barashadu waa erey dulucdiisu tahay isbedel xidhiidh ah oo qofka gudihiisa kadhaca, waxa uuna ka dhiganyahay doorsoon ku yimaadda dhugmada qofka …