2011

Dhammaan imtixaannada shahaadiga ah ee sannad waxbarasheedka 2011, ayaad halkan ka helaysaa.

Imtixaanka maadada Physics 2011

PHYSICS exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada PHYSICS 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: Physics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka […]

PHYSICS exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada Mathematics 2011

MATHEMATICS exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada MATHEMATICS 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: MATHEMATICS. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

MATHEMATICS exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada Islamic 2011

Islamic exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Islamic 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: Islamic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 14 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Islamic exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada History 2011

HISTORY exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada HISTORY 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: HISTORY. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 14 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

HISTORY exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada Geography 2011

GEOGRAPHY exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada GEOGRAPHY 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: GEOGRAPHY. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

GEOGRAPHY exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada English 2011

ENGLISH exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada ENGLISH 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: ENGLISH. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 10 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

ENGLISH exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada Business 2011

BUSINESS exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada BUSINESS 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: BUSINESS. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

BUSINESS exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada Chemistry 2011

CHEMISTRY exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada CHEMISTRY 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada: CHEMISTRY. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 18 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

CHEMISTRY exam for 2011 Read More »

Imtixaanka maadada Biology 2011

Biology exam for 2011

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Biology 2011 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2011. Maadada:Biology. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 18 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

Biology exam for 2011 Read More »

error: Lama ogola !!