2012

Dhammaan imtixaannada shahaadiga ah ee sannad waxbarasheedka 2012, ayaad halkan ka helaysaa.

Imtixaanka maadada Mathematics 2012

Mathematics exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Mathematics 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada: Mathematics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 […]

Mathematics exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada Arabic 2012

Arabic exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Arabic 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada: Arabic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁

Arabic exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada Physics 2012

Physics exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Physics 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:Physics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

Physics exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada Islamic 2012

Islamic exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Islamic 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:Islamic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

Islamic exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada History 2012

History exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada History 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:History. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

History exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada Geography 2012

Geography exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Geography 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:Geography. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

Geography exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada English 2012

English exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada English 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:English. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

English exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada Chemistry 2012

Chemistry exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Chemistry 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:Chemistry. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

Chemistry exam for 2012 Read More »

Imtixaanka maadada Business 2012

Business exam for 2012

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Business 2012 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2012. Maadada:Business. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka faa’ideyso

Business exam for 2012 Read More »

error: Lama ogola !!