2014

Dhammaan imtixaannada shahaadiga ah ee sannad waxbarasheedka 2014, ayaad halkan ka helaysaa.

Math exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Math 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Math. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka […]

Math exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada physics 2014

Physics exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Physics 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Physics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Physics exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada Islamic 2014

Islamic exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Islamic 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Islamic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Islamic exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada History 2014

History exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada History 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: History. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

History exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada Geography 2014

Geography exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Geography 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Geography. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Geography exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada Geography 2014

Chemistry exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Chemistry 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Chemistry. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Chemistry exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada Business 2014

Business exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Business 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Business. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 16 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Business exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada Biology 2014

Biology exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Biology 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Biology. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 20 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Biology exam for 2014 Read More »

Imtixaanka maadada Af-soomaali 2014

Af-soomaali exam for 2014

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Af-soomaali 2014 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2014. Maadada: Af-soomaali. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 8 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁 Ka

Af-soomaali exam for 2014 Read More »

error: Lama ogola !!