2020

Dhammaan imtixaannada shahaadiga ah ee sannad waxbarasheedka 2020, ayaad halkan ka helaysaa.

Imtixaanka dawladda, maadada Arabic 2020

Arabic exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Arabic 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: Arabic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 4 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa […]

Arabic exam for 2020 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Xisaab 2020

Xisaab exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Xisaab 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: Xisaab. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 1 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Xisaab exam for 2020 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Saynis 2020

Saynis exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Saynis 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: Saynis. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 4 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 1 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Saynis exam for 2020 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Islamic 2020

Islamic exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Islamic 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: Islamic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Islamic exam for 2020 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada English 2020

English exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: English 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: English. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 6 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

English exam for 2020 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Cilmi Bulsho 2020

Cilmi Bulsho exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Cilmi Bulsho 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: Cilmi Bulsho. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 6 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 1 qaybood. FG: Imtixaanka waad

Cilmi Bulsho exam for 2020 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Afsoomaali 2020

Af-Soomaali exam for 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Af-Soomaali 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020 Maadada: Af-Soomaali . Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 4 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan

Af-Soomaali exam for 2020 Read More »

Imtixaanka maadada Mathematics 2020

Mathematics 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda soomaaliyeed ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Mathematics 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020. Maadada: Mathematics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 6 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa…. Ka faa’ideyso kaydka imtixaanka

Mathematics 2020 Read More »

Imtixaanka maadada Arabic 2020

Arabic 2020

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda soomaaliyeed ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Arabic 2020 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2020. Maadada: Arabic . Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa…. Ka faa’ideyso kaydka

Arabic 2020 Read More »

error: Lama ogola !!