2022

Dhammaan imtixaannada shahaadiga ah ee sannad waxbarasheedka 2022, ayaad halkan ka helaysaa.

Imtixaanka dawladda, maadada Xisaab 2022

Xisaab exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Xisaab 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: Xisaab. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa […]

Xisaab exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada ICT 2022

ICT exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: ICT 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: ICT. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

ICT exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Saynis 2022

Saynis exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Saynis 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: Saynis. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Saynis exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Islamic 2022

Islamic exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Islamic 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: Islamic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 6 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Islamic exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada English 2022

English exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: English 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: English. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

English exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Cilmi bulsho 2022

Cilmi Bulsho exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Cilmi bulsho 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: Cilmi bulsho. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad

Cilmi Bulsho exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Af-soomaali 2022

Af-Soomaali exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Af-soomaali 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: Af-soomaali. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Af-Soomaali exam for 2022 Read More »

Imtixaanka dawladda, maadada Arabic 2022

Arabic exam for 2022

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada shahaadiga ah ee fasalka 8aad, waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: Arabic 2022 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: Arabic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 5 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

Arabic exam for 2022 Read More »

Imtixaanka maadada English 2022 P1

English exam for 2022 P1

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada: English 2022 P1 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2022 Maadada: English. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 9 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa

English exam for 2022 P1 Read More »

error: Lama ogola !!