Imtixaanka

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada Arabic 2024

Arabic exam for 2024

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Arabic 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: Arabic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka […]

Arabic exam for 2024 Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada Physics 2024

Physics exam for 2024.

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Physics 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: Physics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

Physics exam for 2024. Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada Mathematics 2024

Mathematics exam for 2024

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Mathematics 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: Mathematics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 9 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

Mathematics exam for 2024 Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada ICT 2024

ICT exam for 2024

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada ICT 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: ICT. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

ICT exam for 2024 Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada History 2024

History exam for 2024.

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada History 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: History. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

History exam for 2024. Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada Geography 2024

Geography exam for 2024

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Geography 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: Geography. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

Geography exam for 2024 Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada English 2024

English exam for 2024

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada English 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: English. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

English exam for 2024 Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada Chemistry 2024

Chemistry exam for 2024.

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Chemistry 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: Chemistry. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa Ka

Chemistry exam for 2024. Read More »

Imtixaanka dawladda Puntland, maadada Af-Soomaali 2024

Af-Soomaali exam for 2024

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa  imtixaanka maadada Af-Soomaali 2024 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2024. Maadada: Af-Soomaali. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha (cover) Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 7 qaybood. FG: Imtixaanka waad degsan kartaa 📁

Af-Soomaali exam for 2024 Read More »

error: Lama ogola !!