PNEB 17

Arabic 2015

Arabic exam for 2015

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Arabic 2015 Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2015. Maadada: Arabic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . […]

Arabic exam for 2015 Read More »

Islamic 2017

Islamic exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Islamic 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: Islamic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 4 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . .

Islamic exam for 2017 Read More »

Physics 2017

Physics exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Physics 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: Physics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 14 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . .

Physics exam for 2017 Read More »

Maths 2017

Mathematics exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Maths 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: Mathematics. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . .

Mathematics exam for 2017 Read More »

History 2017

History exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada History 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: History. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . .

History exam for 2017 Read More »

Geography 2017

Geography exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Geography 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: Geography. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . .

Geography exam for 2017 Read More »

English 2017

English exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada English 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: English. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 11 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 3 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . .

English exam for 2017 Read More »

Chemistry 2017

Chemistry exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Chemistry 2017. Tilmaamaha imtixaanka Sannadka: 2017. Maadada: Chemistry.Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 2 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . . .

Chemistry exam for 2017 Read More »

Arabic 2017

Arabic exam for 2017

Mareegta Som-Exams oo aad uga barateen in ay ardayda dugsiyada sare ka caawiso u diyaar garowga imtixaanada fasalka 4aad waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa imtixaanka maadada Arabic 2017. Sannadka: 2017. Maadada: Arabic. Bogagga: Wuxuu ka koobanyahay 15 bog & warqadda tilmaamaha + cover. Qaybaha: wuxuu ka koobanyahay: 5 qaybood. Imtixaanka waad degsan kartaa . . . Ka faa’ideyso

Arabic exam for 2017 Read More »

error: Lama ogola !!